ÀREA CE

 

LES DÉFERLANTES SUD DE FRANCE POSA A LA SEVA DISPOSICIÓ UNA TAQUILLA DEDICADA ALS COMITÈS D’EMPRESA.

 

PER BENEFICIAR-SE DE LES TARIFES COMITÈ D’EMPRESA I REBRE LA CLAU D’ACCÉS, EMPLENEU EL SEGÜENT FORMULARI.
NOTA: CAL UNA COMANDA MÍNIMA DE 10 PLACES PER BENEFICIAR-SE DELS DESCOMPTES CE

"*" indicates required fields

Nom de l'empresa*
Número CIF
Contacte EC*
Mòbil
Correu electrònic de contacte
Domicili fiscal
Autoritzo...*